Bekijk hieronder de voorlopige programma indeling. Alle sprekers worden in de aanloop naar het evenement bekendgemaakt.

Voorafgaand aan het evenement krijgen alle deelnemers de mogelijkheid een eigen programma samen te stellen via een workshop keuze overzicht.

Workshopruimte 1

Pouwel van de Siepkamp is in 1970 begonnen met werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 16 jaar was hij leidinggevende van een paviljoen voor 60 mensen met ernstig ‘probleemgedrag’. In 1989 heeft hij voor het eerst kennis genomen van Gentle Teaching. In 1992 is hij verschillende malen naar de VS gegaan om zich door John McGee te laten trainen. Daarna heeft hij in Nederland de Stichting Gentle Teaching opgericht. Sinds 1994 verzorgt Pouwel trainingen Gentle Teaching in Nederland en in verschillende andere landen, zoals Jordanie, India, Slovenie, Rwanda, Duitsland. In 1994 heeft Pouwel een model  Kwaliteit van Leven met 8 basiswaarden ontwikkeld dat nu deel uit maakt van het Gentle Teaching concept. Pouwel heeft een curruculum ontwikkeld voor training van zorgverleners, ouders en leerkrachten in het speciaal onderwijs.

Sids 1975 is Pouwel vader van twee pleegzonen met een verstandelijke beperking. Hij is voorzitter van KansPlus, een landelijke belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Pouwel is tevens auteur van:
– Gentle Teaching, een weg van hoop voor mensen met bijzondere kwetsbaarheden (2005)
– Zorg met Compassie, Boeddhisme als inspiratie voor zorg en welzijn (2009)

In deze sessie zal hij een korte uiteenzetting geven van de essentie van Gentle Teaching en waarom deze benadering voor mensen belangrijk is. Ik zal laten zien dat Gentle Teaching vraagt dat de begeleider naar zichzelf durft te kijken en de confrontatie met de eigen emoties aan te gaan. Dit levert niet alleen de begeleider zelf meer voldoening in het werk op, maar het maakt het beter mogelijk om de mensen op stressvolle momenten op een liefdevolle manier te begeleiden.

Aafke Scharloo is klinisch psycholoog, zelfstandig gevestigd op het gebied van seksueel misbruik, mishandeling en trauma.

Mensen met een verstandelijke beperking maken vaker seksueel misbruik mee dan anderen. Tegelijkertijd wordt het minder vaak ontdekt en duurt het langer dan bij andere mensen.

Hoe kunnen we beter worden in het herkennen en signaleren?

We weten dat het meemaken van seksueel misbruik een van de meest beschadigende ervaringen is die mensen mee kunnen maken. Het heeft invloed op alle levensgebieden. Als we naar de cijfers kijken dan kan het ook niet anders dan dat we als we werken met mensen met een beperking te maken krijgen met deze problematiek.

Het beschadigende van seksueel misbruik ligt vaak niet zozeer in de handelingen maar veel meer in het relationele stuk. De plegers zijn vrijwel altijd goede bekenden, mensen die je vertrouwd. Seksueel misbruik tast daarmee het fundament aan van het vertrouwen in andere mensen. Met name die mensen die dicht bij staan. Daarmee heeft het ook enorme invloed op de relationele en seksuele ontwikkeling. Een gezonde seksualiteitsontwikkeling gaat hand in hand met een gezonde gehechtheidsontwikkeling. En juist de gehechtheid, het relationele stuk, het vertrouwen in mensen is aangetast en verwart.

Seksuele voorlichting geeft in dat geval geen antwoord op de vragen. We zullen andere dingen moeten doen. Maar wat?

Ik werk vanaf 1980 in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In 1997 ben ik voor het eerst de driehoek gaan tekenen. Mijn eerste boek over Driehoekskunde verscheen in 2009. Op dit moment werk ik aan mijn 5e boek: Jij bent een topper! Driehoekskunde uitgelegd aan cliënten. Ik werk samen met mijn zoon Sjoerd voor Drienamiek.

Professionals voegen zich als derden in een driehoek met de cliënt in de top en ouders/familie in de linkerhoek. Met hen vormen ze dus de basis die de top van de driehoek draagt. Alles draait daarbij om vertrouwen. Driehoekskunde werkt als er een vertrouwensbasis ontstaat. De presentatie maakt duidelijk dat dit in drie stappen gebeurt en illustreert dit aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Cor van der Donk is Master Human and Organizational Behaviour (MHOB) en werkt vanuit zijn praktijk Schola als supervisor, begeleidingskundige en coach.

Schola wil zich onderscheiden door kleinschaligheid, door maatwerk. Schola streeft het door Andries Baart geïntroduceerde begrip PRESENTIE na in termen van een zo hoog mogelijk presentiegehalte.

In deze sessie neemt Cor je mee in de wereld en werking van de Presentietheorie. Wat is het? Welke factoren spelen een rol? Wat is nodig om het succesvol toe te passen? Na deze sessie heb jij de kennis en handvatten om de eerste stappen te zetten. Er is tevens een verbinding gemaakt tussen begrippen zoals erbij-zijn, mindfulness, relatiegerichtheid, leef-en systeemwereld en zelfinzicht, verwondering en werkplezier.

Workshopruimte 2

Erik Meerman is als orthopedagoog generalist gespecialiseerd binnen de verstandelijk gehandicaptensector, voornamelijk is hij betrokken bij mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende (gedrags)problematiek. 

Erik is een betrokken deskundige en in deze sessie zal hij vanuit zijn expertise deelnemers helpen met vraagstukken en advies geven over veel voorkomende (gedrags)problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking.

Gemma Yocarini is senior adviseur aan het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Vanuit haar expertise en de praktijk praat ze jou bij over de laatste ontwikkelingen in Medicatieveiligheid.

Je moet er niet aan denken: een fout maken waardoor je patiënt schade oploopt of zelfs overlijdt. Hoe werk jij aan het voorkomen van medicatiefouten? Herken jij onveilige situaties en risico’s?  Hoe zorg jij ervoor dat je bekwaam bent en blijft?

Petra is werkzaam als psycholoog en seksuoloog en trauma therapeut in een eigen praktijk en zelf opgezette polikliniek seksuologie en voor mensen met psychiatrische problematiek en/of verstandelijke beperking. Daarnaast is zij ook werkzaam voor het CCE en bij de RINO als docent.

Bewustwording van je eigen normen en waarden, welke invloed heb je zelf als hulpverlener? Voorlichting en vorming integreren in zorg en je dagelijkse begeleiding. Een interactieve workshop om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Workshopruimte 3

Petra Harmsen is 26 jaar, met een grote passie voor ontwikkelingen in de zorg. Kritisch, out-of-the-box, visie denker, maar bovenal enorm leergierig. Physician assistant i.o. in de huisartsengeneeskunde en voormalig wijkverpleegkundige en projectleider van diverse projecten. Naast haar dagelijkse werkzaamheden ook actief als blogger (www.petraharmsen.nl), spreker op evenementen/congressen & gastdocent.

In de gehandicaptenzorg krijg je te maken met een steeds groter wordende groep ouderen met een verstandelijke dan wel fysieke (of beide) beperking. Om goede kwaliteit van zorg te kunnen borgen heb je niet alleen kennis nodig van de beperking maar ook van het verouderingsproces en de impact hiervan op het lichaam. Zo kan het voorkomen dat een verandering in gedrag wordt toegeschreven aan de verstandelijke beperking of dementie, terwijl de eigenlijke oorzaak een medische is. In deze interactieve workshop staan we stil bij onderwerpen zoals diabetes, de ouder wordende huid en infectiegevoeligheid. Daarnaast is er ruimte om eigen vraagstukken uit de praktijk in te brengen, welke dilemma’s loop jij tegenaan en is er voldoende ondersteuning vanuit de organisatie?

Workshopruimte 4

Annemiek Grijpma is ervaren GZ Psycholoog en Orthopedagoog in de zorg voor mensen met (Z)EVMB.

Veel ervaring in `t werken met en `t trainen van teams in complexe zorgsituaties. Mijn hart gaat sneller kloppen als ik een ‘natuurtalent ‘aan `t werk zie; zorgverleners die in staat zijn om, zonder energieverlies, met hoofd, hart en handen in het hier en nu te zijn en zo in staat zijn om oprecht contact te maken met de mensen waar ze zorg voor dragen, Graag zie ik dat zorgverleners goed voor zichzelf zorgen. Want als je goed voor jezelf zorgt kun je ook goed voor een ander zorgen. Door middel van het geven van hartcoherentietrainingen stimuleer ik zorgverleners meer vanuit hun hart te werken.

In de workshop werken met je hart ga je zien en ervaren, met behulp van techniek, dat emoties effect hebben op je hartritme. En dat je door middel van je ademhaling invloed hebt op hoeveelheid energie die je gebruikt tijdens een werkdag. Ik leer je een simpele techniek waardoor je aan het eind van de workshop veerkrachtiger en met meer energie aan `t werk kan gaan.

De LVB Xperience:

Wat doe je in een onbekende omgeving, waar je niet goed begrijpt wat ze van je willen? Je wordt lacherig. Voelt je opgelaten. Of zegt niets meer, trekt je terug en loopt weg. Welkom in de wereld van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). In de LVB Xperience van Humanitas DMH kunnen deelnemers een dagdeel lang de wereld van LVB’ers ervaren. En dat is best confronterend.

Bram is werkzaam bij zelfstandigzorg.nl, het bedrijf achter Mijn Eigen Plan. Een tool die helpt bij dagelijkse ondersteuning op het gebied van structuur.

Gun jij jouw cliënten ook meer zelfstandigheid?

MijnEigenPlan verhoogt het zelfvertrouwen van de cliënt door het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen regie. Door cliënten te helpen met zelfredzaamheid vergroot men niet alleen de levenskwaliteit van de cliënt maar verlicht je óók de werkdruk voor de begeleider.

Workshopruimte 5

Marian Geling is van huis antropoloog. Dat brengt ze in de praktijk door met gepaste afstand én betrokkenheid mensen te inspireren én te ondersteunen. Als voormalig directeur Nationaal Fonds Ouderenhulp waren dat vooral ouderen, als voormalig directeur van AFS buitenlandse jongeren en gastgezinnen, als oprichter van de SESAM academie 55-plussers en vrijwilligersorganisaties, als landelijk projectleider van Stichting Prokkel mensen met en zonder verstandelijke beperking, als projectleider Netwerk Rondom mensen met een (verstandelijke) beperking en hun ouders/verwanten en als zelfstandig ondernemer ieder ander die daaraan behoefte heeft en geïnteresseerd in is.

De grootste nachtmerrie van ouders met een kind met een (ernstig meervoudige) verstandelijke beperking is de vraag ‘wie neemt de zorg voor mijn kind met een beperking over, als ik dat niet meer kan’. De feitelijke zorg wordt wel door een zorgaanbieder gedaan maar een mens is meer dan dat: vrije tijdsinvulling, ondersteuning bij beheer van geld e.d. zijn zaken die ouders vaak zelf voor hun (volwassen) kind regelen.

In de workshop wordt ingegaan op het ZorgTestament, een door Netwerk Rondom ontwikkeld instrument. Wat is het, welke verschillende functies en rollen heeft het en tot welke interventie(s) leidt het. 

Cees van der Boom is arbeidsdeskundige; life-coach voor mensen met kanker & re-integratiedeskundige.

Ik neem je mee in het steeds groter wordende belang van menselijke communicatie omdat de zorgvrager steeds mondiger wordt. Daarom sta ik – met jullie – stil bij de vraag: “Ben jij (nog) je authentieke jij?”

Bij de behandeling van dit thema kies ik voor een interactieve lezing waarin ik je graag meeneem in de vele persoonlijke verhalen die mensen mij toevertrouwden én in mijn persoonlijke levenslessen. Ik doe dat prikkelend, uitdagend en soms provocerend maar ik probeer dat altijd op een manier te doen waarbij ik jou volledig in je waarde laat.

Tegelijkertijd nodig ik je om in te haken als je bepaalde zaken herkent en je aanspreken of juist niet …Kortom: ik heb er zin in! Jij ook?!?

Als Toegepast Psycholoog en ervaren leidinggevende weet ik dat zelfzorg belangrijk is om optimaal te kunnen presteren.

Om optimaal te presteren heb je je omgeving nodig, zowel je fysieke omgeving als de mensen om je heen. Ook heb je autonomie nodig, het gevoel hebben dat je je eigen keuzes kunt maken. Je kwaliteiten kun je inzetten om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

In mijn trainingen en workshops gebruik ik een praktijkgerichte aanpak. Ik zet mensen letterlijk en figuurlijk aan het werk.

Wat is belangrijk als het gaat om het zorgen voor jezelf? Waar leg je de focus op? Wat is voor jou belangrijk? Wat is op dit moment belangrijk?

Tijdens deze presentatie krijg je inzicht in wat belangrijk is als het gaat om zelfzorg. Je leert waar je je op kunt focussen en hoe je inzichtelijk maakt wat voor jou op welk moment het belangrijkst is.

Na afloop van de presentatie heb je overzicht in waar jij de focus op kunt leggen in het zorgen voor jezelf, je weet waar je kunt starten.

Workshopruimte 6

Anja van Woerdekom is Zelfstandig Care for Women Specialiste, Hoofdpijnverpleegkundige en groepsbegeleider VG zorg. Christel van der Horst is eigenaar en trainer bij Fabriek69.

Klachten door hormonen en speciaal door de overgang komen bij vrouwen veel voor. Dit uit zich in lichamelijke en psychische klachten. Dee klachten kunnen behoorlijk heftig zijn en het leven van een vrouw erg beïnvloeden. Hoe is het voor een vrouw met een verstandelijke beperking? Deze klachten zijn moeilijk uit te leggen en resulteren vaak in gedragsveranderingen en de bijbehorende medicatie veranderingen. Voor de omgeving van deze vrouwen is het belangrijk om kennis te hebben van de overgang en wat je er aan kunt doen. Het gaat om herkenning en erkenning van de klachten. Door kennis over hormonen ben je beter in staat de client te begeleiden.

Deze sessie is een combinatie van presentatie en workshop. Een deel kennis en een deel ervaren.

“Ik ben Ida Tuinhof en heb een eigen onderneming Tuinhof Vitaal. In mijn eigen leven vind ik bewustwording, vitaliteit en veerkracht belangrijke thema’s en dat klinkt ook door in mijn professionele werkzaamheden als Adviseur Arbeid & Gezondheid (Bedrijfsfysiotherapeut), Mindfulness trainer en Pilates docent. Ik geloof dat iedereen het in zich heeft om zelf een positieve bijdrage te leveren aan zijn of haar vitaliteit en geluk. Voor mezelf geldt dat mindfulness en compassie hierin een belangrijke rol spelen. Dat wens ik ook anderen toe en daarom coach ik mensen in het trainen van de aandacht specifiek in hun eigen werkomgeving, ook wel ‘mindful werken’ genoemd.”

Druk, druk, druk. Je werkt je drie keer in het rond om je dagprogramma af te krijgen.
Pas aan het eind van de werkdag merk je op hoe moe je bent. Herken je dit? En wil je daar verandering in brengen? In de interactieve presentatie ‘Werk je niet druk, werk mindful’ krijg je handvatten hoe je met aandacht voor jezelf kunt zorgen in de hectiek van de volle werkdag.

Mindful Werken is aandacht geven aan jezelf in het ‘hier en nu’ terwijl je aan het werk bent. Niet op de automatische piloot werken maar je werk met aandacht doen.

Goed voor jezelf zorgen door regelmatig te ‘stoppen’ en te voelen wat je nodig hebt.

Met Mindful Werken breng je rust, overzicht en plezier in je werk.

Vera Lagerwaard is ondernemer en directeur van Zelfstandige Professionals. In deze sessie geeft ze informatie over hoe je een vangnet kunt hebben voor ziekte. Interessant voor ZZP’ers en deelnemers die de stap naar ZZP overwegen!

Je kunt als zzp’er het risico van ziekte of een ongeval op verschillende manieren opvangen. Een verzekering is vaak erg duur. AOV Profs is een betrouwbaar en betaalbaar alternatief. Samen met andere zzp’ers in Nederland vorm je een grote groep die elkaar financieel helpt tijdens arbeidsongeschiktheid. Je kunt het inkomensniveau kiezen dat bij je past en legt maandelijks een bedrag is. Mocht er wat gebeuren, dan kun je toch al je rekeningen blijven betalen. En het mooie is: de inleg blijft van jou! Hoe dat kan en hoe het precies werkt leggen we uit tijdens onze workshop.

Pieter Sloot is deskundige infectiepreventie bij Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP).

Vanuit zijn expertise en de praktijk praat hij jou in deze sessie bij over de ontwikkelingen en geeft hij praktische tips om jouw infectie preventie vaardigheden te verbeteren.

Mijn burn-out maakte mij de expert bij werkstress, tegen wil en dank, wat voor mij de reden was om de stap te maken naar werkstress-coach. Die persoon voor andere ‘roepende in de woestijn’ te zijn.

Graag had ik zelf iemand gehad, in het jaar voor mijn burn-out, die mij handvatten had aangereikt om het anders te gaan doen. Ik voelde me een roepende in de woestijn en had graag iemand gehad waarmee ik in gesprek kon gaan, die begreep wat ik doormaakte. Iemand die mij wat simpele, praktische tips had gegeven die voor mij het verschil maakte om mijn werkstress preventief aan te pakken.

Interactieve lezing; “Stressbestendig Werken in de Zorg”

VOORKOMEN is beter dan genezen van een burn-out.

Wil jij geen stress meer ervaren in je werk?

Jouw verhaal is mijn verhaal. Ik heb het alleen leren ombuigen; met hart en ziel leven en met hart en ziel werken. IN BALANS. Met genoeg energie voor beide delen.

En ik ga jou met leren hoe ik dat gedaan heb door te kijken naar:

  1. Waardoor werkstress bij jou ontstaat
  2. Hoe werkstress tot uiting komt
  3. Wat jij doet als je werkstress ervaart
  4. Wat jij kunt doen als je werkstress ervaart!