Dinsdag 1 november 2022 | De Basiliek Veenendaal

Exposanten

Uiteraard wil jij weten met wie jij allemaal in contact kan komen tijdens de beurs! De beursvloer zal meer dan 75+ stands bevatten, waaronder een expo waar men een blik in de toekomst van de zorg kan werpen. De lijst met exposanten wordt naarmate we dichter bij het congres komen aangevuld. Neem vast een kijkje wie je op de beurs kunt verwachten.

FABRIEK69 wil relaties, intimiteit, seksualiteit, kindermishandeling, seksueel en huiselijk geweld binnen onderwijs, zorg en welzijn zichtbaar en bespreekbaar maken. Hiervoor bundelt FABRIEK69 de krachten, kwaliteiten, kennis en ervaringen van verschillende professionals uit het werkveld.

Ieder mens heeft recht op beleving van relaties, intimiteit en seksualiteit. Internationaal zijn seksuele en reproductieve rechten vastgelegd in verdragen die door de meeste landen zijn ondertekend. Deze rechten sluiten aan op de fundamentele en universele rechten van de mens, ongeacht leeftijd en beperking. FABRIEK69 heeft oog voor de risico’s met betrekking tot relaties intimiteit en seksualiteit  Het uitgangspunt en de focus ligt op de seksuele gezondheid van mensen.

’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. 

Bij ’s Heeren Loo krijg je alle ruimte en vrijheid om mensen met een beperking te ondersteunen. Op jouw manier en met jouw talenten. Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Je werkt nauw samen met gedreven collega’s en experts. Je inspireert elkaar en je leert van elkaar. 

Anderen helpen om hun eigen keuzes te maken en hun dromen te realiseren. Dat doen we met hart en ziel voor mensen met een verstandelijke en/of andere beperking. Samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Zo zorgen we samen voor een goed leven voor mensen met een beperking. En het leuke is: geen dag is hetzelfde. Je maakt altijd wel iets mee. Je ontwikkelt je in je vak. Dat is mooi werk!  

MijnEigenPlan verhoogt het zelfvertrouwen van de cliënt door het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen regie.

Door cliënten te helpen met zelfredzaamheid vergroot men niet alleen de levenskwaliteit van de cliënt maar verlicht je óók de werkdruk voor de begeleider.

MijnEigenPlan werkt met een portaal, digitale informatieborden én een handige app.

De BelevenisTafel is al meer dan 27 jaar actief als ontwikkelaar van innovatieve en interactieve social en serious games. Al onze applicaties stimuleren sociale interactie, communicatie en educatie.

Binnen de zorg- en cultuursector staat de BelevenisTafel bekend als betrouwbare leverancier van touchtafels en touchscreens voorzien van kwalitatief hoogwaardige software. Software die altijd ontwikkeld wordt door ons eigen ervaren team in nauwe samenwerking met deskundigen uit het veld.

Wij helpen u bij het bereiken van uw doelgroep door middel van touch oplossingen. Dit doen wij in musea, bibliotheken en zorginstellingen.

Als humanistische organisatie stellen wij de mens centraal in alles wat we doen. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden eigen regie, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. We geven ieder individu de ruimte om zich naar eigen vermogen en behoefte te ontwikkelen om zo een volwaardige plek in de samenleving te vinden en te houden.

Humanitas DMH is een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie. Meer dan 1.400 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen ruim 3.300 mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Onze mensen werken met veel vrijheid in een informele omgeving aan daadwerkelijk betere zorg.

Dat doen wij vanuit onze kernwaarden:

  1. Wij werken samen aan de ontwikkeling en invulling van de eigen regie.
  2. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
  3. Wij voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.

Philadelphia Zorg: Het beste uit jezelf, voor het beste uit de ander

Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking met het leiden van hun eigen leven. Niet het leven dat wij voor hen bedenken, niet het leven dat hun familie graag ziet, maar hun eigen leven. Dat doen we door zorg te bieden vanuit onze kernwaarden liefde, lef en meesterschap. En de cliënt heeft de hoofdrol.

Begeleiding bieden aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking is bijzonder werk. Je werkt met mensen die uniek zijn en die in meer of mindere mate ondersteuning nodig hebben. Bij Philadelphia ondersteunen we uiteenlopende doelgroepen. Zo bieden we ambulante begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking maar ook zorg aan ouderen of mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Philadelphia ondersteunt ruim 8.600 cliënten vanuit zo’n ruim 500 locaties in geheel Nederland. We zitten dus ook dichtbij jou.

Wij organiseren -al ruim 30 jaar- congressen, cursussen en opleidingen op het gebied van zorg en welzijn.

Onze deelnemers beoordelen onze nascholingsdagen gemiddeld met een prachtige 8! Als grootste onafhankelijke congresorganisatie wordt Medilex niet gesponsord door de farmaceutische industrie, overheid of welke andere organisatie dan ook. Op deze manier staan wij garant voor kwalitatief hoogwaardige nascholing.

Vraag ons ook gerust eens naar onze Wzd-nascholingen, incompany trainingen, instellingsafspraken en groepsprijzen!

Aangezien een groot deel van onze doelgroep werkzaam is in de gehandicaptenzorg, willen we u graag informeren over ons nascholingsaanbod. Ook horen we graag van u wat wij kunnen betekenen om u van kwalitatief hoogwaardige nascholing te blijven voorzien!

Wij geloven dat kwaliteit van zorg altijd beter kan. Daar leveren we graag een bijdrage aan door het ontwikkelen van mensen en organisaties. Omdat we al bijna 30 jaar thuis zijn in zorg en welzijn, kunnen we snel inspelen op de actuele thema’s en uitdagingen die de zorg en de samenleving bezighouden. Als strategisch opleidingspartner werken we in en door alle lagen van zorg- en welzijnsorganisaties en leiden we jaarlijks duizenden zorgprofessionals in Nederland op. Vanuit ziel en zakelijkheid ontwerpen en realiseren we grootschalige ontwikkeltrajecten op maat en bieden we open opleidingen op het gebied van kwaliteit en zorgbeleving. Zo zorgen we dat zorgprofessionals zich blijven ontwikkelen en optimale zorg kunnen leveren. We doen dit met een bewezen mix van relevante gedegen kennis, impactvolle ervaringen en vernieuwende perspectieven. Zodat zij in hun dagelijkse werk bewuste keuzes kunnen maken die ertoe doen. En de doordachte daadkracht ontwikkelen die nodig is voor de uitdagingen in de zorg van vandaag en morgen. Met onze unieke aanpak faciliteren we de organisatie en verbinden we management en zorgprofessionals. Op die manier komen de verbeteringen ook echt tot uiting in de concrete zorg.

Het IVM is de enige neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik verbetert. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te maken heeft.

Epilepsie aanvalsdetectie tijdens de slaap

NightWatch is een klinisch bewezen medisch hulpmiddel voor het detecteren van klinisch urgente epilepsieaanvallen tijdens de slaap en is bedacht door Nederlandse neurologen en aangeraden door patiënten.

Het systeem bestaat uit een comfortabele armband die gedurende de slaap nauwlettend de hartslag en bewegingen van de drager meet. Wanneer het systeem een mogelijk zware epilepsieaanval vermoedt, dan wordt er een waarschuwingssignaal gegeven aan een hulpverlener door middel van een draadloos signaal naar het basisstation.

NightWatch is geoptimaliseerd om mogelijk gevaarlijke epilepsieaanvallen te detecteren, waaronder tonische en tonisch-clonische aanvallen.

Het leven, dat mag niet zomaar aan je voorbijgaan. Het blijft een zoektocht om te komen aan het leven dat je voor ogen hebt – zeker als je een verstandelijke beperking hebt. 

Optimale ondersteuning en zorg staat of valt met hoe goed je die zoektocht weet aan te gaan, samen. Met wat je weet te bedenken om de meest waardevolle dingen in het leven, hoe klein ook, binnen bereik te brengen en te houden. Dat raakt niet alleen de mensen die wij begeleiden, maar ook het leven van naasten en een hoop anderen. 

Bij Abrona gaan we daarom elke dag weer samen op zoek, met elkaar, voor elkaar. Want hoe je het ook bekijkt, je hebt nog een heel leven voor je. 

Vanuit 57 locaties in en rond de provincie Utrecht is Abrona de gespecialiseerde ondersteuner van volwassenen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dat doet de organisatie in de vorm van wonen, werken, leren, vrije tijd, ondersteuning en behandelzorg.

Avinty is ontstaan uit de gevestigde namen Impulse Info Systems, NederCare, Vir eCare Solutions, Jouw Omgeving en Karify. Samen hebben we meer dan 25 jaar ervaring in verschillende zorgmarkten.
In 2018 hebben we als marktleiders van softwareoplossingen, de handen ineen geslagen.

Onze gezamenlijke focus is het verlagen van de administratieve lasten in de zorg door intuïtieve systemen te bieden die zorgen voor meer regie bij de cliënt of patiënt en meer efficiency voor zorginstellingen.

In co-creatie met zorginstellingen ontwikkelen en implementeren we EPD’s, ECD’s en eHealth oplossingen die werken en die volledig aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden van de zorgprofessional.

Onze applicaties CARE4, USER en REFLEX dragen bij aan verbetering van de Jeugd- en Gehandicaptenzorg , de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Revalidatie, Audiologie en het Sociaal Domein.

Met de toevoeging van mobiele oplossingen aan het Avinty ecosysteem, brengen we gebruiksvriendelijke en tijdbesparende zorgsoftware binnen handbereik van de zorgprofessional en de cliënt en patiënt.

Wanneer je te maken krijgt met cliënten die complex gedrag vertonen, loop je het risico om gebeten, gekrast of geknepen te worden. Je kunt je nu beschermen tegen dit (onbewust) uitdagende gedrag met BitePRO® bijt- & krabkleding. Bestel bij Tetcon.

‘Antibioticaresistentie is een voortdurende bedreiging van de gezondheidszorg, nationaal en internationaal. Nieuwe resistentiemechanismen duiken op en verspreiden zich. Met als gevolg dat ziekten die nu goed te behandelen zijn, ernstig of zelfs fataal kunnen worden als deze worden veroorzaakt door een resistente bacterie. Om te voorkomen dat resistentiecijfers ook in Nederland stijgen, is actie nodig. ABR Zorgnetwerk Holland West is een van de tien regionale ABR Zorgnetwerken die in opdracht van VWS werkt aan de aanpak.

Dit doen we samen met regionale zorgaanbieders en zorgprofessionals. We stimuleren samenwerking en communicatie tussen regionale zorgorganisaties, brengen regionale risico’s in kaart en brengen infectiepreventie onder de aandacht. We doen dat onder andere door scholing en stimuleren van juist voorschrijven van antibiotica. Benieuwd naar onze activiteiten? Bekijk dan onze website of kom langs bij de ABR stand.’

Hart voor Zorg is een initiatief om digitaal leren leuk en interactief te maken. Wij geloven erin dat e-learning een steeds belangrijker element wordt als het gaat om leren binnen de zorg branche en vinden het belangrijk dat de zorg van elkaar kan leren. Op Hart voor Zorg vind je webinars, video’s, nieuws artikelen en evenementen die alles te maken hebben met ontwikkelingen, trends en kennisdeling voor de zorg professional. Al onze webinars en nieuws items zijn gratis voor iedereen, zo maken we toegang tot kennis en ontwikkelingen mogelijk voor iedereen in de zorg die wilt leren!

Ben jij een betrokken zorgprofessional of volg je een zorgopleiding? Ga je voor een afwisselende baan met voldoende mogelijkheden je te ontwikkelen? Kom dan werken bij Reinaerde! Bij Reinaerde vinden we het belangrijk dat ieder mens gezien en gehoord wordt. We gaan uit van de talenten en mogelijkheden van mensen. Of je nu medewerker of cliënt bent: ieder mens is van betekenis voor een ander.

Ruim 2600 medewerkers werken voor en met 3400 mensen met een beperking; zowel kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen in de provincie Utrecht. Met elkaar bouwen we aan een betere wereld waarin iedereen een rol van betekenis heeft. Kom jij ons daarbij helpen?

Het Kennisplein gehandicaptensector is dé plek om kennis te halen en te brengen. Samen verzamelen en delen we kennis om bij te dragen aan een goed leven voor mensen met een beperking. Elke dag doen wij als professionals ons best om nóg beter te snappen: wat is nodig voor goede gehandicaptenzorg en begeleiding? Gedeelde kennis is waardevolle kennis. Kennis ontwikkelen, toepassen en evalueren gebeurt in de praktijk aan de lopende band. Veel kennis die wordt ontwikkeld blijft vastzitten in de hoofden van mensen. Of in organisaties. Zonde natuurlijk. Want wat in Groningen werkt, werkt meestal ook in Maastricht.

Daarom is er het Kennisplein Gehandicaptensector. We maken kennis landelijk beschikbaar om de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking te verbeteren. Op het Kennisplein vind je producten waar je direct mee aan de slag kunt, maar ook achtergrondartikelen, praktijkverhalen, bijeenkomsten en het laatste nieuws uit de gehandicaptenzorg.

Kontiki Reizen organiseert kleinschalige groepsreizen voor reizigers met een verstandelijke beperking. De begeleide groepsvakanties zijn geschikt voor reizigers met een verstandelijke beperking die binnen of buiten woongroepen wonen. Enkele reizen zijn rolstoeltoegankelijk, hier kan kan in de meeste gevallen ook beperkte ondersteuning bij de dagelijkse zorg worden gegeven.

De HUME helpt zorginstellingen onbegrepen gedrag van bewoners met een verstandelijke beperking te begrijpen. In veel gevallen wordt dit gedrag veroorzaakt door stress. Het stressniveau kan met de HUME real-time worden gemeten en daarmee geven wij jou handvatten om hiermee om te gaan.

De HUME is een systeem gebaseerd op sensoren, zoals een slimme sok die huidgeleiding en beweging meet, en gedragsmodellen die deze metingen naar niveaus van stress vertalen. Deze niveaus van stress worden zichtbaar gemaakt in een app zodat jij als zorgverlener stressopbouw bij de bewoner kan signaleren voordat dit visueel zichtbaar is. Je kan dan tijdig interveniëren waardoor je de oorzaak van de spanningsopbouw kan wegnemen of een escalatie kan voorkomen.

De HUME wordt op dit moment al in meer dan 25 zorginstellingen in Nederland gebruikt. We onderzoeken dagelijks hoe dit verloopt en wat de impact is van de HUME op de kwaliteit van leven van de cliënt én van de medewerker. De resultaten zijn significant.

Meer weten over de HUME als hulpmiddel in de zorg? Neem alvast een kijkje op onze website en kom langs op onze stand op 1 november!

SpelPlus brengt mensen samen

Gezelschaps- en beweegspellen speciaal ontwikkeld voor ouderen en mensen met een beperking. Dat is SpelPlus. Wij hebben een uitgebreid assortiment met zorgvuldig geselecteerde artikelen die diverse motorische en cognitieve vaardigheden stimuleren.

Het mooiste is dat al onze spellen interactie geven. Samen rond een speelbord of actief met een beweegspel. Spelletjes brengen mensen samen. Dat is gezond en leuk!

Al ons spelmateriaal is degelijk, vaak van hout, en hebben duidelijke en herkenbare afbeeldingen. Ook het formaat en de grip, alles is aangepast aan een zo optimaal mogelijk gebruik.

Wij maken (semi-) orthopedische schoenen, aanpassingen aan confectieschoenen en steunzolen in ons bedrijf aan de Plesmanstraat in Veenendaal en luisteren naar jouw wensen. Hierdoor is een orthopedische schoen niet alleen functioneel, maar ook naar smaak.  Onze manier van werken is ambachtelijk en klantgericht, het model en de leerkeuze maken we samen met jou.

NU’91 is de enige onafhankelijke beroepsorganisatie voor zorgprofessionals.
Dit betekent dat jij als zorgprofessional er niet alleen voor staat. Wij helpen je bij persoonlijke vraagstukken die spelen op de werkvloer en bieden een luisterend oor. Indien nodig zorgen we ook voor juridisch advies en bijstand. En daar blijft het niet bij. Jouw stem telt! We nemen jouw mening dan ook altijd mee tijdens onderhandelingen die gaan over arbeidsvoorwaarden of een nieuwe cao. Daarbij zijn we namens jou gesprekspartner bij de overheid, politiek en andere beslissingsmakers. Als lid van NU’91 wordt jouw stem nog luider gehoord. 

HappyNurse is het flexbureau voor zorgprofessionals. Wij geloven dat de zorg in Nederland beter kan én moet! Onze missie is dan ook: Happy Nurse. Happy Patiënt.

Met liefdevolle aandacht geven we professionele zorg. Dát is wat onze flexwerkers en opdrachtgevers ervaren en waarderen. En dat perfect past bij wie we zijn en hoe we werken: liever vandaag dan morgen, liever dat stapje extra, liever werken bij de leukste club. Dat is wat we bedoelen met Liever HappyNurse. Het is dan ook onze allerliefste wens dat steeds meer zorgorganisaties, patiënten en medewerkers met een groot zorghart bewust liever voor ons kiezen. Dát is het HappyNurse-effect.

Informatie volgt

Informatie volgt

Informatie volgt

Leerzame, klinische mondzorgworkshop in combinatie met een stijlvolle verkleedpartij!

Mondzorg bereikbaar maken voor alle kwetsbare cliënten. Dat is de missie van Vitadent Mondzorg. Met een gezonde mond kunnen cliënten ook in de laatste fase van hun leven pijnloos praten, lachen, zingen en eten.

Het leveren van goede mondzorg is echter niet altijd even makkelijk. Soms heb je te maken met afweergedrag, tijdgebrek of andere problemen. Herken je dit? En heb jij als zorgverlener behoefte aan tips voor een goede mondverzorging? Schrijf je dan in voor onze workshop.

We gaan gedurende een uur in op het belang van goede mondzorg en dragen direct toepasbare kennis over aan jou.

Ook kun je terecht bij onze stijlvolle stand, die we volledig hebben aangekleed in de stijl van een oude woonkamer. Hier vind je informatie en kun je op de foto in kleding uit de jaren 60 en 70!

Hopelijk tot dan!

Informatie volgt

Wij zijn Pluryn 

Wij zien een wereld vol mogelijkheden, voor iedereen. We werken samen om kansen te benutten en onze kwaliteit voortdurend te verbeteren. Met onze persoonsgerichte zorg halen we het beste uit onszelf en de cliënt. Ons doel? Het bieden van de juiste behandeling en ondersteuning aan iedereen met een complexe zorgvraag. Voor een zo goed mogelijk leven. Want daar heeft ieder mens recht op. Ook als dat (even) niet op eigen kracht lukt.

Wij weten dat we hierin het verschil kunnen maken. Want we zijn specialisten in jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Bij ons werken mensen die er elke dag voor gaan, flexibel zijn, verantwoordelijkheid durven nemen en cliënten en zichzelf graag zien groeien. Hun expertise en betrokkenheid zijn voor Pluryn van onschatbare waarde. Bij ons krijgen de medewerkers alle mogelijkheden om beter te worden in het vak, om zich te verdiepen of te verbreden en eventueel een nieuwe stap te zetten in de loopbaan binnen Pluryn.

Kijk voor meer informatie op www.werkenbijpluryn.nl

Het tekstje voor op de website is: GHZPlanners detacheert gespecialiseerde planners en roosteraars bij gehandicaptenzorginstellingen. We kennen de gehandicaptenzorg, de arbeidstijdenregelgeving, de veel gebruikte plan- en roostersystemen en kunnen daardoor snel invallen als er bij u in de organisatie een gat valt. GHZPlanners werkt landelijk, momenteel met een groep van zo’n 150 enthousiaste, flexibele en behulpzame planners.

Wil jij eens een pas op de plaats maken? En samen met een deskundige stilstaan bij bijvoorbeeld je doorgroeimogelijkheden, werkplezier of energie? Schakel dan de gratis loopbaancoach van Sterk in je werk in.

Het loopbaantraject van Sterk in je werk is op maat. Zo kun je in een persoonlijk gesprek meer inzicht in jezelf krijgen, zoals je talenten en vaardigheden. En ontdekken met welke taken jij het beste tot je recht komt. Of informatie krijgen over opleidingen en advies hoe je je werk in de zorg beter kunt organiseren. Met de coach van Sterk in je werk ontdek je in een korte periode waar jij behoefte aan hebt.

Sterk in je werk is er voor iedereen die in zorg en welzijn werkt of (weer) wil werken. Het is onafhankelijk. Er wordt geen informatie gedeeld met werkgevers. Sterk in je werk, zorg voor jezelf biedt jou steun bij het zetten van de volgende stap in je werk. Je kunt je aanmelden via www.sterkinjewerk.nl.

U bevindt zich in goed gezelschap

Calvin-web.png
Calvin Kreuger

+31 (0) 6 31 59 63 59

Exposant worden?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de Gehandicaptenzorg Fair 2022? Neem gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.

Word onderdeel van Gehandicaptenzorg Fair 2020

en verhoog uw naamsbekendheid van uw doelgroep

Bezoekers waarderen de fair met een 8,3!
Veel inspiratie opgedaan en ervaringen uit gewisseld met collega's. Een aanrader!
M. Treffer
Verpleegkundige
Wat goed dat er eindelijk een dag is voor iedereen de Gehandicaptenzorg. Ontzettend leuk en leerzaam. Goed georganiseerd en een mooie locatie. Ik kom zeker terug.
S. Posthuma
Begeleider
Hele leuke dag. Voor mij als ondernemer erg waardevol om met andere gelijkgestemden in contact te komen en ervaringen op te doen. De workshops waren ook erg leerzaam. Tot volgend jaar!
N. den Besten
Zorgondernemer